AGF Recruitment, Straight to the target!

AGF Recruitment, facilitating your development    

Een schot in de roos! AGF Recruitment mist niet graag. Wij zoeken voor u de juiste werknemer, één die echt past bij uw bedrijf.
AGF Recruitment gaat niet slechts op zoek naar interessante cv’s. Dat kunt u zelf ook. Wij kijken voorbij competenties en ervaring en zijn benieuwd wie de man of vrouw achter een cv is. Pas dan weten we of deze persoon wel of niet geschikt is voor een functie binnen uw bedrijf.

AGF Recruitment gaat ook met u, als ondernemer, het gesprek aan. Wij willen begrijpen hoe uw bedrijf functioneert, welke visie en filosofie u hanteert en wat u van uw mensen verwacht. Alleen zo kan een goede verbinding tot stand komen tussen u en een geschikte kandidaat.
AGF Recruitment geeft daarnaast coaching en loopbaantraining aan uw werknemers. Net zoals planten bemesting nodig hebben, komen mensen tot groei en bloei met de juiste visie op zichzelf en uw bedrijf. Wie beter uit de verf komt, komt beter tot zijn recht, presteert beter en voelt zich compleet. Zo eenvoudig. Zo doeltreffend. Altijd raak.

AGF Recruitment, facilitating your development    

Straight to the target! AGF Recruitment does not like to fail. We find the right employee for you, one that really suits your business.
AGF Recruitment is not just looking for interesting resumes. That is something you can also do yourself. We look beyond skills and experience and are curious who the man or woman behind the resume really is. Only that way we can find out if this person is suitable for a position in your company or not.

AGF Recruitment will also, as an entrepreneur, engage in a conversation with you. We want to understand how your business operates, your vision and philosophy and what you expect from your people. That way, a good connection can be established between you and a suitable candidate.
AGF Recruitment also provides coaching and career training to your employees. Just as plants need fertilizing, people grow and flourish with the right vision for yourself and for your company. Who appears better, will be better appreciated, performs better and will feel complete. So simple. So effective. Always successful.

Vrijblijvend sparren?

Menu